خدمات

خدمات ویژه الکتروجوش

 

  • بازسازی دستگاه های جوش
  • ساخت الکترودهای جوشکاری
  • ساخت قالب و فیکسچرهای جوشکاری
  • ساخت و راه اندازی خطوط اتوماسیون جوش کاری
  • ساخت انواع ترانس های جوش مقاومتی با قدرت های مختلف
  • تابلوهای فرمان